CSR en Diversiteit

Wij nemen onze verantwoordelijkheden serieus

Berwick Partners neemt verantwoordelijkheid voor de impact die ons bedrijf heeft op het milieu, de gemeenschap, klanten, medewerkers en kandidaten. 

Corporate Social Responsibility

Wij beseffen dat wij een zorgplicht hebben voor hen die voor ons en met ons werken. Wij staan open voor hun emotionele en fysieke behoeften. 

Wij respecteren de balans tussen werk en privé. Wij moedigen aan- en maken het mogelijk voor onze medewerkers zich te verdiepen in liefdadigheids- en pro bono werkzaamheden, inclusief het voogdijschap over liefdadigheidsinstellingen, mentor-werkzaamheden met lokale scholen en universiteiten en participatie in gesponsorde evenementen. 

Wij analyseren op constante basis de impact die onze organisatie heeft op het milieu en streven ernaar om onze ecologische footprint te minimaliseren en een duurzame uitoefening van onze werkzaamheden te adopteren. 

Aanmoedigen en ondersteunen van diversiteit

Wij begrijpen het morele, wettelijke en businessargument voor excellentie in diversiteit. 

Wij geloven dat diversiteit cruciaal is voor het succes van onze klanten en onszelf. Een ruim aanbod van talent, meningen, kritisch vermogen en ervaring binnen elke organisatie maakt het voor haar mogelijk bestaande zienswijzen uit te dagen en creativiteit, innovatie en concurrentievoordeel te bieden. 

Onze commitment met betrekking tot diversiteit is op elk niveau van onze organisatie. Wij waarderen diversiteit in afkomst, geslacht, taal, seksuele voorkeur, religie, socio-economische status, politieke voorkeur, ervaring en opleiding. Wij trachten ervoor te zorgen dat onze medewerkers eerlijk behandeld worden, objectief geëvalueerd worden en de kans gegeven te worden te slagen.
Onze Diversiteitswerkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit het hele bedrijf op elk niveau. Zij bestaat om ons eigen diversiteitsprogramma uit te breiden, leiderschap onder onze gelijken na te streven en industrie standaarden van diversiteit te ontstijgen. 

Onze verantwoordelijkheid naar onze klanten toe is hen te ondersteunen om diversiteit een realiteit te maken binnen hun organisaties. Onze positieve betrokkenheid bij diversiteit ligt aan de basis van ons denken, ons proces en service. 

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.